When he first spoke with Mr. Morgan, LSLA Staff Attorney Velamir Rasic's sense of justice was deeply offended. "It was appalling, to say the least. He was being evicted because he apparently lived too long."

Find out what happened to Morgan »
More Stories of Justice »
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  1. TRỢ PHÁP LÝ LONE STAR LÀ GÌ ?
  2. NƠI NÀO LONE STAR LEGAL AID CÓ VĂN PHÒNG?
  3. AI SẼ ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỂN PHÍ?
  4. LSLA CÓ ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÂN BỊ CÁO BUỘC HÀNH VI PHẠM TỘI KHÔNG ?
  5. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM HIỂU NẾU TÔI CẦN GIÚP ĐỠ ?
  6. TÔI LÀM ĐIỀU GÌ NẾU ĐANG CÓ TRƯỜNG HỢP KHẪN CẤP ?
TRỢ PHÁP LÝ LONE STAR LÀ GÌ ?

Lone Star Legal Aid là một công ty luật phi lợi nhuận? Chúng tôi cung cấp trợ giúp pháp lý dân sự miễn phí cho gia đình và cá nhân có thu nhập thấp ở 72 quận Texas và 4 quận Arkansas. Chúng tôi đại diện những người có vấn đề pháp lý nhưng không có khả năng thuê luật sư.

LSLA tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng trong việc duy trì và bảo vệ sự ổn định kinh tế; bảo quản và ngăn ngừa nhà ở bị tịch thu, bảo vệ và cải thiện cuộc sống của trẻ em; bảo đảm an toàn cho nạn nhân bị lạm dụng; và hỗ trợ người dân không thể tự bảo vệ mình đặc biệt như người già, người tàn tật, trẻ em, cựu chiến binh, và những người bị hạn chế về khả năng Anh ngữ. Thực hành các phạm vi bao gồm bạo hành trong gia đình, biện hộ trẻ em, bảo vệ chủ nhà, quyền lợi người thuê nhà và nhà ở công cộng, duy trì thu nhập và lợi ích công cộng, quyền chăm sóc sức khỏe, bảo vệ khách hàng bị gian lận, quyền lợi người khuyết tật, việc làm, giáo dục, các quyền dân sự và cứu trợ thiên tai.

Phần trên ↑

NƠI NÀO LONE STAR LEGAL AID CÓ VĂN PHÒNG?

Văn phòng Chi nhánh được đặt tại Angleton, Beaumont, Bellville, Belton, Bryan, Conroe, Galveston, Houston, Longview, Nacogdoches, Paris, Texarkana, Tyler, và Waco.

Phần trên ↑

AI SẼ ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỂN PHÍ?

ATất cả các khách hàng có thu nhập thấp. Nhiều phụ nữ và trẻ em. Một số là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, những người cần giúp đỡ thoát khỏi bạo lực và giải thoát bạo lực còn lại. Những người khác là những cư dân khuyết tật cần giúp đỡ về nhà ở, một số cần trợ giúp với đơn xin khi êu nại phiếu thực phẩm hoặc xin Medicaid, Medicare, hay SSI. Quá trình duyệt xét của chúng tôi được sắp đặt để ưu tiên cho khách hàng có vấn đề cuộc sống thay đổi, hoặc đe dọa.

 

Phần trên ↑

LSLA CÓ ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÂN BỊ CÁO BUỘC HÀNH VI PHẠM TỘI KHÔNG ?

Không, chúng tôi là một cơ quan trợ giúp pháp lý dân sự. Chúng tôi không thể đại diện cho bất cứ ai có trường hợp pháp luật hình sự.

Phần trên ↑

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM HIỂU NẾU TÔI CẦN GIÚP ĐỠ ?

Đơn xin của khách hàng được xem xét dựa trên điều kiện tài chính và các yêu cầu khác. Khách hàng không chắc chắn liệu họ đủ điều kiện cho các dịch vụ của chúng tôi có thể gọi kiểm tra các địa điểm của chúng tôi để tìm thấy những gì cơ quan xử lý các trường hợp trong quận hạt của bạn để bạn có thể nạp đơn. Bạn cũng có thể gọi số điện thoại miễn phí của chúng tôi tại 1-800-733-8394. Bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp để hoàn tất một đơn xin để Cơ Quan Trợ Lý Lone Star có thể xác định nếu bạn đủ điều kiện cho các dịch vụ.

Phần trên ↑

TÔI LÀM ĐIỀU GÌ NẾU ĐANG CÓ TRƯỜNG HỢP KHẪN CẤP ?

Trong một số trường hợp, như bạo lực trong gia đình, trục xuất hoặc dịch vụ các giấy tờ của tòa án, bạn có thể cần trợ giúp pháp lý ngay lập tức. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi ngay. Nếu máy trả lời của chúng tôi nhắc lên, xin vui lòng cho chúng tôi biết có an toàn không để gọi lại hoặc để lại cho bạn một tin nhắn. Chúng tôi sẽ xếp đặt một thời gian để nói chuyện khi an toàn cho bạn. Tất cả các cuộc hội thoại đều được giữ kín.

 

Phần trên ↑


Web Informer Button

Watch us on YouTube, Find us on Facebook, Meet us on LinkedIn, Follow us on Twitter


Mapped @ Image Mapper


PRIMARY FUNDERS

Legal Services Corporation logo and link Texas Access to Justice Foundation United Way of Greater Houston

PROJECT SUPPORT BY

Fund for Veterans Assitance logo and link Texas Bar logo and link

For more project information, click on the logos above.

Lone Star Legal Aid is proud to be an Equal Justice Works Americorps Program.